Vastuullisuus Sollo Yhtiöissä


Suunnittelu-, rakennus ja remontointityössä tekemillämme ratkaisuilla ja valinnoilla haluamme mahdollistaa yhteisöllisyyden sekä energiatehokkaan, vähäpäästöisen ja esteettömän asumisen kaikille.

Toimimme avoimesti omalla nimellämme ja kannamme vastuun tekemisistämme. Tartumme rohkeasti niin pieniin kuin isoihinkin haasteisiin. Kuuntelemme asiakasta ja vastaamme hänen tarpeisiinsa ja toiveisiinsa. Pyrimme rakentamaan luottamuksellisen yhteistyön ja kumppanuuden asiakkaan kanssa. Haluamme vaikuttaa asioihin niin paikallisella kuin yhteiskunnallisella tasolla sekä edistää kestävää ja vastuullista rakentamista.

Meille on tärkeää, että materiaalit kiertävät ja pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään. Haluamme panostaa erityisesti purkubetonin ja -puun uusiokäyttöön. Tavoitteenamme on olla rakentamisen kiertotalouden avaintekijöitä tulevaisuudessa.

Tyytyväinen asiakas

Meille tyytyväinen asiakas on tavoite, jonka eteen olemme valmiita antamaan kaikkemme. Haluamme olla vastuullinen ja luotettava yhteistyökumppani ja kannamme vastuun projektista alusta loppuun. OIemme valmiita kehittämään omaa toimintaamme ja tekemään asiakkaista yhä tyytyväisempiä. Haluamme kantaa vastuuta asiakkaidemme lisäksi myös muusta yhteiskunnasta ja toimia syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

 • Vastaamme kaikkiin yhteydenottoihin.
 • Otamme vastaan pienimmätkin palvelupyynnöt.
 • Teemme tiivistä yhteistyötä koko rakennusprojektin ajan, tiedotamme työn vaiheista ja aikatauluista.
 • Jotta asiakas voi asioida yhdellä luukulla ja säästää omaa aikaansa, me hankimme kaikki tarvittavat työntekijät ja asiantuntijat.

Vastuullinen maankäyttö

Lakien ja määräysten noudattamisen lisäksi meille on oleellista toimia edelläkävijänä – olla vastuullinen, kestävän rakentamisen ja remontoinnin esimerkkiyhtiö.

Rakennusprojekteissamme on tärkeää suunnitella maankäyttö ympäristön ja maiseman ehdoilla. Purkavan rakentamisen osaajina pystymme säilyttämään purettavan rakennuksen terveet osat ja tarvittaessa hyödyntämään purkumateriaalia toisaalla. Rakennetun ympäristön tulee olla terveellinen, turvallinen ja viihtyisä kaikissa elämänvaiheissa lapsista seniori-ikäisiin.

 • Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet rakennusten energiaomavaraisuutta asentamalla aurinkokeräimiä tai lisäämällä niille varaukset tulevaisuutta ajatellen.
 • Olemme välttyneet tontin mittavalta muokkaukselta rakentamalla uuden rakennuksen puretun tilalle

Tehokas materiaalien kierto

Haluamme olla rakennusalan edelläkävijöitä. Etsimme jatkuvasti keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen vaikutusten vähentämiseksi. Ilmastotyö on yksi arvoistamme ja siinä tärkeässä roolissa ovat kiertotalous sekä materiaalivalinnat ja resurssien tehokas käyttö.

Pyrimme valitsemaan kotimaisia, ekologisia, kestäviä ja sertifioituja rakennusmateriaaleja sekä uusiomateriaaleja – etusijalla ovat hyvin kierrätettävät materiaalit. Hyödynnämme jo olemassa olevaa infrastruktuuria ja rakennettua ympäristöä, jotta vältytään ylimääräiseltä raaka-aineiden käytöltä.

 • Vuonna 2020 suuri osa Aulangontien purkutalon hirsistä meni uusiokäyttöön, muun muassa Hämeen Linnan kunnostukseen.
 • Aloitamme hiilijalanjälkilaskennan vuonna 2024

Kestävä yhteisö

Yhteisöllisyyden mahdollistaminen on yksi kantavista teemoistamme. Haluamme luoda puitteet toistemme kohtaamiselle, sekä tarjota mahdollisuuden yhteiseen tekemiseen ja toisistamme huolen pitämiseen.

Rakennamme kestäviä yhteisöjä pyrkimällä resurssitehokkuuteen ja huomioimalla ilmastonmuutoksen hidastamisen. Otamme huomioon luonto- ja kulttuuriympäristän sekä edistämme osallistavien ja kestävien kaupunki- ja haja-asutusalueiden muodostumista.

 • Olemme mukana Hämeenlinnan esteettömyystyöryhmän toiminnassa.
 • Otamme huomioon erilaiset asujat
 • Valitsemme kohteiden energiamuodon kestävyyden ja kokonaisuuden näkökulmista
 • Haluamme ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallistumismahdollisuuksia: tukityöllistämme 2–3 henkilöä vuodessa